aktuell valpkull/current litter

Planerad valpkull hösten 2021 på Up Swing Jeweled Sierra. Mer info HÄR.

Vi säljer inga "sällskapshundar" utan våra valpar söker aktiva hem. Valpköpare som vill tävla och/eller gå på prov/jakter får förtur. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt på eventuella valpköpare. 

We don't sell dogs just for companionship. Our pups require active homes. Puppybuyers  that wants to compete and/or wants to hunt/start on trials gets priority. We're very keen that the right individual ends up in the right family, wherefore it's up to us as breeders to decide which pup goes were. Naturally with the guidance of your wishes when it comes to certain characteristics and predisposition.