GPS
WGS84: N 56° 40.7949', E 12° 59.1356'
Decimal: 56.6799, 12.9856

FRÅN E6 HALMSTAD Ö

Kör väg 25 mot Ljungby/Kalmar. Sväng höger mot Årnarp/Mästocka, strax innan Skedala (efter den långa raksträckan). Efter c:a 2,5 km, sväng vänster i T-korsningen, mot Mästocka. Sväng höger vid skylt "Hökagårdens Hundpensionat" och följ sedan skyltningen. Sista skylten sitter på vår lada och Ni är framme!

FRÅN E4 LJUNGBY S

Kör väg 25 mot Halmstad. Sväng vänster mot Årnarp, strax efter Skedala (innan den långa raksträckan). Efter c:a 2,5 km, sväng vänster i T-korsningen, mot Mästocka. Sväng höger vid skylt "Hökagårdens Hundpensionat" och följ sedan skyltningen. Sista skylten sitter på vår lada och Ni är framme!

Med bil:
E6 Halmstad Ö, c:a 10 minuter
E4 Ljungby S, c:a 45 minuter

Närmsta flygplats:
Halmstad City Airport, c:a 25 minuter

via e6 halmstad ö (exit 44)

Go via road 25 towards Ljungby/Kalmar. Turn right at sign Årnarp/Mästocka, just before Skedala (directly after the long straight). After approximately 2,5 kilometers turn left in the T-junction, towards Mästocka. Turn right at the sign "Hökagårdens Hundpensionat" and follow the signage. The last sign's placed on our barn.

via e4 ljungby s (exit 79)

Go via road 25 towards Halmstad. Turn left at sign Årnarp, just after Skedala. After approximately 2,5 kilometers turn left in the T-junction, towards Mästocka. Turn right at the sign "Hökagårdens Hundpensionat" and follow the signage. The last sign's placed on our barn.

By car:
E6 exit 44, approx 10 minutes
E4 exit 79, approx 45 minutes

Closest airport:
Halmstad City Airport, approx 25 minutes