kennel blågul - både arbete och exteriör

Tanken med vår uppfödning är att få fram "en sund själ i en sund kropp", dvs vårt mål är att föda upp mentalt stabila, arbetsvilliga hundar med en rastypisk exteriör och med väl bevarade retrieveregenskaper. Vi som uppfödare arbetar hårt med att ge våra valpar de bästa möjliga förutsättningar här i livet och ser därför till att de får testa på så mycket som möjligt under sina åtta veckor här, såsom exempelvis olika typer av underlag samt nya miljöer. Allt för att skapa en så trygg och självsäker individ som möjligt.

kennel blågul - both work and exterior

The belief behind our breeding is a "sound soul in a sound body". Our goal is to breed mentally strong working dogs. As breeders, we work hard to give our puppies the best possible start in life. We allow our puppies to experience many different environments and underlay. This allows the puppies to become secure and confident as individuals.